aanbiedingbrandblussers

Startbewijs.nl

  Aanbiedingbrandblussers
Zondag, 30 april 2017 

Advertenties

Advertenties

Overzicht

A B C D E F G H I J K L M
N O P Q R S T U V W X Y
Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

AANBIEDING BRANDBLUSSERS


AANBIEDING BRANDBLUSSERS

AANBIEDINGBRANDBLUSSERS Een gebouw brand kan schade en slachtoffers tot gevolg hebben. Brandbeveiliging dient om een beginnende brand tijdig te signaleren en naar de brandweer door te melden. Om downtime binnen uw bedrijf te voorkomen beschermen wij mensen, gebouwen, machines en installaties met onze aanbieding brandblussers.

ONDERHOUD BLUSMIDDELEN


ONDERHOUD BLUSMIDDELEN

-VOORDELIG ONDERHOUD-

BORD BRANDBLUSSERS


BORD BRANDBLUSSERS

--AANBIEDING BLUSSERS-- Brandblussers dienen ten allen tijde goed zichtbaar te zijn. Door brandblussers zichtbaar aan de wand te hangen wordt er reeds aan de goede zicht baarheid gewerkt. Hiernaast schrijft de wet voor om op twee meter hoogte (bovenkant van pictogram bordje vanaf de vloer gerekend) boven de brandblussers een pictogram bordje te plaatsen. Lukt dit niet boven de brandblussers omdat er bijvoorbeeld een kast boven de blusser is gesitueerd dan mag u het pictogram (wel zichtbaar) ook in de directe nabijheid van de betreffende brandblusser plaatsen. Zo is het bij brand snel duidelijk waar de brandblussers zich bevinden.

FIRE KNOCK OUT 1.6


FIRE KNOCK OUT 1.6

--AANBIEDING BLUSSERS-- Toepasbaar in woningen, kantoren, jachten, caravans garages, schuren, meterkasten en schepen. Ook geschikt voor veestallen, opslag, benzine stations en container branden. Fire Knock Out automatische brandblussers zijn uitermate geschikt om branden in de beginfase te bestrijden.

KEUKEN BLUSSERS


KEUKEN BLUSSERS

--AANBIEDING BLUSSERS-- Naast de hierboven vermelde verplichte pictogrammen voor brandblussers en brandhaspels zijn er tevens zogenaamde ID pictogrammen voor blussers en brandhaspels verkrijgbaar. Op deze ID pictogrammen staat de specifieke eigenschappen van het betreffende blusmiddel vermeldt. De pictogrammen zijn verkrijgbaar voor o.a.: schuimblussers, vetblussers, poederblussers, Co2 blussers en ook brandslanghaspels.

BRANDDDEKENS


BRANDDDEKENS

AANBIEDING BLUSDEKENS Met een blusdeken kunt u snel een beginnende brand doven. Denk aan vlam-in-de-pan, barbecuebrand, papier- en prullenbakbranden.
 

AANBIEDING BRANDBLUSSERS | NIEUWE BRANDBLUSSERS

Brandblusser aanbieding. Aanbiedingen brandblussers met een lage prijs. Aanbieding brandblussers welke wij leveren zijn: blusdekens, schuim brandblussers, Co2 brandblussers ABC poeder brandblussers vorstbestendige schuimblussers voor parkeergarage maar ook zijn wij leverancier van keuken brandblussers en koolzuurgas brandblussers. Naast brand blussers leveren wij kiwa brandslanghaspels met 20, 25 en 30 mtr brandslanglengte. Een brand in bedrijfsgebouwen gebeurt dagelijks. Brand of ernstige brandschade is voor een groot gedeelte te voorkomen door het inzetten van vooral juiste brandblussers. De meeste brandverzekering maatschappijen eisen bepaalde brandblussers binnen uw bedrijf. Heeft u vragen over brandblussers of wilt u een brandblusser offerte ontvangen? Neem gerust contact op.

AANBIEDING SCHUIMBLUSSERS


AANBIEDING SCHUIMBLUSSERS

SCHUIMBLUSSERS 6 LITER Schuimblussers zijn simpel gezegd gevuld met water en een schuimvormend middel. De blussende werking van schuim berust op afdekking (zuurstof wegnemen) van de brandhaard en in geringe mate op afkoeling. De meest toegepaste schuimblussers zijn de zogeheten sproeischuim brandblussers die door een aanpassing in de spuitmond elke druppel uitstromende vloeistof onderbreken met lucht. Hierdoor ontstaat een nevel, die niet elektrisch geleidend is. Bovendien heeft het mengen van lucht een langere blusduur als gevolg. Door de lange blusduur en de geringe nevenschade is een sproeischuimblusser uitermate geschikt voor thuis en kantoor.

AANBIEDING POEDERBLUSSER


AANBIEDING POEDERBLUSSER

POEDERBLUSSERS 2 KILO Voor: auto, boot, thuis, enz.

LOGBOEK BRANDBEVEILIGING


LOGBOEK BRANDBEVEILIGING

REGISTRATIE ONDERHOUD Wettelijk gezien bent u verplicht om te beschikken over een registratie van de verrichte onderhoud werkzaamheden aan uw blusmiddelen. Het logboek geeft bij inspecties van brand weer en Gemeente inzicht in de status van aanwezige brand veiligheid middelen in uw pand. Het toont toezichthouders dat er tijdige naleving van wet- en regelgeving plaatsvindt.

BORD BRANDHASPELS


BORD BRANDHASPELS

--AANBIEDING BLUSSERS-- Brandblussers dienen ten allen tijde goed zichtbaar te zijn. Door brandblussers zichtbaar aan de wand te hangen wordt er reeds aan de goede zicht baarheid gewerkt. Hiernaast schrijft de wet voor om op twee meter hoogte (bovenkant van pictogram bordje vanaf de vloer gerekend) boven de brandblussers een pictogram bordje te plaatsen. Lukt dit niet boven de brandblussers omdat er bijvoorbeeld een kast boven de blusser is gesitueerd dan mag u het pictogram (wel zichtbaar) ook in de directe nabijheid van de betreffende brandblusser plaatsen. Zo is het bij brand snel duidelijk waar de brandblussers zich bevinden.

BONPET BLUSSERS


BONPET BLUSSERS

-BONPET BRANDBLUSSERS- zijn ontworpen voor het blussen van beginnende branden zonder interventie van de mens. De Bonpet brandblusser blust kleine ruimten tot 8m2. Bij brand neemt de temperatuur in een ruimte toe. Wanneer de temperatuur van de blusstof in de cilinder 90 graden heeft bereikt breekt de glazen ampul en wordt de blusstof over de brandhaard verneveld. Wanneer de Bonpet blusser boven of nabij het brandrisico wordt geplaatst en er is geen sprake van een hoge lucht snelheid dan zorgt de Bonpet automatische brandblusser voor snelle brandblussing.

ID BORD KOOLZUURGAS


ID BORD KOOLZUURGAS

--AANBIEDING BLUSSERS-- Naast de hierboven vermelde verplichte pictogrammen voor brandblussers en brandhaspels zijn er tevens zogenaamde ID pictogrammen voor blussers en brandhaspels verkrijgbaar. Op deze ID pictogrammen staat de specifieke eigenschappen van het betreffende blusmiddel vermeldt. De pictogrammen zijn verkrijgbaar voor o.a.: schuimblussers, vetblussers, poederblussers, Co2 blussers en ook brandslanghaspels.

ICT BRANDBLUSSYSTEEM


ICT BRANDBLUSSYSTEEM

-----ICT BLUSSYSTEEM----- Dit autonome automatische detectie en blussysteem is een hoogwaardige actieve beveiliging en een goed alternatief t.o.v. passieve ruimteblussystemen. Toepassingen zijn vooral te vinden in schakelkasten, patchkasten en serverracks. Door te zorgen voor een actieve beveiliging waarbij u in de gelegenheid wordt gesteld om gebeurtenissen IN of in de directe nabijheid van uw kost bare ICT apparatuur te (trend) analyseren werkt het systeem op basis van bronbestrijding. Blusmiddel: gasvormig stikstof. Detectie: rook, stof, humidity.
 

Poll


Poll

Heeft u een Co2 blusser in de computerruimte ?

ja, nl ...
nee, graag advies ...
- Bekijk resultaten

BRANDSLANGHASPELS


BRANDSLANGHASPELS

---BRANDSLANGHASPELS--- Brandslanghaspels vindt u in elk pand, de reden voor dit veelvuldig aanwezige product is de continue stroom van water waarmee een brand onder controle gehouden kan worden totdat de brandweer arriveert. Jaarlijks onderhoud aan brand slanghaspels is noodzakelijk om een goede werking bij brand te garanderen. Defecten en ook omgeving factoren kunnen de bedrijfszekerheid van de brand slanghaspels in groot gevaar brengen. Omdat brandslang haspels in verband worden gebracht met legionella dienen de slanghaspel hoofdkranen verzegeld te zijn en frequent doorgespoeld te worden. Wij voeren onderhoud uit aan brandblussers en brandhaspels.

AANBIEDING CO2 5 KG


AANBIEDING CO2 5 KG

KOOLZUURGAS BLUSSERS Deze brandblussers zijn direct te herkennen omdat ze een zwarte expansiekoker of sneeuwkoker aan het uiteinde van de slang hebben. Tussen expansiekoker en slang zit een handvat, dat men tijdens gebruik van de blusser moet vasthouden. Het handvat is nodig omdat het uiteinde van de onbeschermde koker zeer koud wordt (tot ongeveer -80 C) en men door deze extreme kou derdegraads brandwonden op kan lopen. Koolzuursneeuw blussers, ook wel CO2 blussers genoemd, zijn geschikt voor het blussen van vloeistofbranden en branden in onder spanning staande apparatuur. Het blussen gebeurt doordat de CO2 de zuurstof verdringt en door afkoeling. Bij het expanderen van de vloeibare CO2 in gasvorm wordt het grote zwarte mondstuk van de blusser erg koud (-80 C) en daarom moet de brandblusser altijd aan het handvat worden vastgehouden. Een voordeel van een koolzuursneeuw blusser is dat de blusstof (CO2) bij gebruik geen reststoffen achterlaat, en daarom worden koolzuursneeuw blussers onder meer toegepast bij hoog waardige elektronische apparatuur. Het nadeel van CO2 blussers ligt vooral in besloten kleine ruimten. Zuurstof wordt door de kooldioxide blusser verdreven en de kleine ruimten vullen zich dan met CO2 waardoor degene die de blussing uitvoert kan stikken.

BORD BLUSDEKENS


BORD BLUSDEKENS

--AANBIEDING BLUSSERS-- Brandblussers dienen ten allen tijde goed zichtbaar te zijn. Door brandblussers zichtbaar aan de wand te hangen wordt er reeds aan de goede zicht baarheid gewerkt. Hiernaast schrijft de wet voor om op twee meter hoogte (bovenkant van pictogram bordje vanaf de vloer gerekend) boven de brandblussers een pictogram bordje te plaatsen. Lukt dit niet boven de brandblussers omdat er bijvoorbeeld een kast boven de blusser is gesitueerd dan mag u het pictogram (wel zichtbaar) ook in de directe nabijheid van de betreffende brandblusser plaatsen. Zo is het bij brand snel duidelijk waar de brandblussers zich bevinden.

AANBIEDING SCHUIMBLUSSER


AANBIEDING SCHUIMBLUSSER

SCHUIMBLUSSERS 2 LITER Schuimblussers zijn simpel gezegd gevuld met water en een schuimvormend middel. De blussende werking van schuim berust op afdekking (zuurstof wegnemen) van de brandhaard en in geringe mate op afkoeling. De meest toegepaste schuimblussers zijn de zogeheten sproeischuim brandblussers die door een aanpassing in de spuitmond elke druppel uitstromende vloeistof onderbreken met lucht. Hierdoor ontstaat een nevel, die niet elektrisch geleidend is. Bovendien heeft het mengen van lucht een langere blusduur als gevolg. Door de lange blusduur en de geringe nevenschade is een sproeischuimblusser uitermate geschikt voor thuis en kantoor.

ID BORD SCHUIMBLUSSERS


ID BORD SCHUIMBLUSSERS

--AANBIEDING BLUSSERS-- Naast de hierboven vermelde verplichte pictogrammen voor brandblussers en brandhaspels zijn er tevens zogenaamde ID pictogrammen voor blussers en brandhaspels verkrijgbaar. Op deze ID pictogrammen staat de specifieke eigenschappen van het betreffende blusmiddel vermeldt. De pictogrammen zijn verkrijgbaar voor o.a.: schuimblussers, vetblussers, poederblussers, Co2 blussers en ook brandslanghaspels.
 

Zoeken


Sociale mediaOFFERTE


OFFERTE

OFFERTE BRANDBLUSSERS

AANBIEDING SCHUIMBLUSSERS


AANBIEDING SCHUIMBLUSSERS

SCHUIMBLUSSERS 6 LITER Schuimblussers zijn simpel gezegd gevuld met water en een schuimvormend middel. De blussende werking van schuim berust op afdekking (zuurstof wegnemen) van de brandhaard en in geringe mate op afkoeling. De meest toegepaste schuimblussers zijn de zogeheten sproeischuim brandblussers die door een aanpassing in de spuitmond elke druppel uitstromende vloeistof onderbreken met lucht. Hierdoor ontstaat een nevel, die niet elektrisch geleidend is. Bovendien heeft het mengen van lucht een langere blusduur als gevolg. Door de lange blusduur en de geringe nevenschade is een sproeischuimblusser uitermate geschikt voor thuis en kantoor.

BLUSMIDDEL PICTOGRAM


BLUSMIDDEL PICTOGRAM

--AANBIEDING BLUSSERS-- Naast de verplichte vierkante blusmiddel pictogrammen zijn er ID pictogrammen borden verkrijgbaar. Op de ID picto's staan de eigenschappen van het betreffende blusmiddel vermeldt. De pictogrammen zijn verkrijgbaar voor o.a.: schuimblussers, vetblussers, poederblussers, Co2 blussers en ook brandslanghaspels.

MABO BLUSSERS


MABO BLUSSERS

DE MABO BRANDBLUSSERS zijn gevuld met een veilige blus vloeistof verpakt in speciale cilinder. Automatische brandblusser blust zonder tussenkomst van personen. Bij brand reageert de speciale vloeistof in de cilinder op temperatuur stijging. Bij 85 graden springt de cilinder open en wordt de blusstof over de brandhaard verspreid. De Mabo automatische brandblusser is een voordelige automatische brandblusser met het grootste blusbereik onder de verkrijg bare automatische blussers.

POEDERBLUSSER 1 KG


POEDERBLUSSER 1 KG

--AANBIEDING BLUSSERS--

NEN BRANDBLUSSERS


NEN BRANDBLUSSERS

--AANBIEDING BLUSSERS--

HOEVEEL BRANDBLUSSERS


HOEVEEL BRANDBLUSSERS

HOEVEEL BRANDBLUSSERS Per 100 m2 min. 1 brandblusser met min. inhoud 6 kg poeder of 6 liter schuim per ruimte. Bij ruimten kleiner dan 100 m2 voldoet u met 1 brandblusser van min. 6 kg poeder of 6 liter schuim. Brandblussers moeten altijd goed bereikbaar zijn en zich op maximaal 20 meter afstand bevinden. De maximale loopafstand naar blusmiddelen is 20 meter en bij aanvullende beveiliging 5 meter.

BESTEL BRANDBLUSSERS


BESTEL BRANDBLUSSERS

--AANBIEDING BLUSSERS--
 
 
startbewijs.nl 2002 - 2017 
 Rubrieken 29
 Links 86
Door aanbiedingbrandblussers i.s.m startbewijs.nl